Politiek akkoord over socio-economisch programma
Foto: belga
Het kernkabinet heeft zaterdagavond omstreeks 20.30 uur een politiek akkoord bereikt over de sociaal-economische meerjarenplanning tot 2011. Zondagnamiddag staat verder communautair overleg op de agenda, waarvoor de premier een geplande Europese top in Parijs laat schieten.
De topministers van de regering-Leterme hebben de hele middag onderhandeld over een sociaal-economisch programma voor de periode 2009-2011. Rond 20.30 uur kwam het tot een akkoord. Het programma maakt deel uit van een allesomvattend akkoord dat premier Yves Leterme (CD&V) op 15 juli wil voorleggen aan de Kamer.

Volgens de informatie die na afloop van de vergadering kon worden verzameld, zou beslist zijn in de toekomst 40 procent van de beschikbare middelen aan fiscale maatregelen te besteden, 40 procent aan sociale maatregelen en de overige 20 procent aan materies als veiligheid, milieu, onderzoek, enzovoort.

Op fiscaal vlak bevestigde de regering haar voornemen om het belastingvrij minimum te verhogen. In eerste instantie zouden daarbij vooral de lage en middeninkomens worden beoogd en nadien progressief alle inkomens om tot een stijging met 1.000 euro van het belastingvrij minimum te komen. Het kernkabinet kwam ook overeen om progressief het aantal belastingschalen te verminderen. Daarbij wordt begonnen met het tarief van 30 procent. Dat wordt progressief afgebouwd tot 25 procent, wat momenteel de laagste schaal is.

Op sociaal vlak wil de regering voortgaan met de verhoging van de pensioenen. Daarbij wordt begonnen met de laagste en oudste pensioenen. Ook wordt de inhaalbeweging van de pensioenen van de zelfstandigen ten opzichte van die van werknemers voortgezet. Ook is het de bedoeling de zogenaamde schoolpremie progressief te verhogen tot een dertiende maand kinderbijslag. Andere maatregelen hebben onder meer betrekking op de activering of op personen met een handicap.

De regering heeft voor zichzelf duidelijke doelstellingen vooropgesteld, maar het tempo waarop die in voege treden, zal afhangen van de beschikbare budgettaire marge.

Zondagochtend zal de premier het kernkabinet bijeenroepen over asiel en migratie. Daar zal wellicht worden gepraat over de netelige kwestie van de rondzendbrief met daarin de criteria voor de regularisatie van mensen zonder papieren. Voorts wordt er ook gepraat over economische migratie, het beroep doen op buitenlandse arbeiders voor knelpuntberoepen, nationaliteit, schijnhuwelijken, enzovoort.

Na de middag zou Leterme aanvankelijk de Europese top in Parijs bijwonen, maar daar ziet hij van af. Hij blijft in eigen land voor de onderhandelingen.

Begrotingscontrole

Donderdagavond werd al een politiek akkoord bereikt over de begrotingscontrole 2008 met een budgettaire marge van zowat 100 miljoen euro voor maatregelen die de koopkracht moeten verhogen, vooral via een vervroegde indexering van de fiscale barema’s in oktober of november.

Het gaat om een 'politiek akkoord' en de beslissingen zijn dus niet definitief. Ze moeten nog voorgelegd worden aan de ministerraad. Naast de begrotingscontrole zal dat akkoord ook een socio-economisch beleid voor meerdere jaren (2009-2011) bevatten, waarover zaterdag vergaderd wordt.

BHV

Intussen houdt premier Leterme ook contacten met de verschillende partijen over de staatshervorming en Brussel-Halle-Vilvoorde. Over BHV zou Leterme een aantal voorstellen op tafel hebben gelegd, maar veel vooruitgang is er naar verluidt nog niet geboekt. Een stuurgroep die gepland was voor vandaag, ging niet door.