Vlaams Belang in bureau Kamer
Na de verkiezing van Herman Van Rompuy (CD&V) tot kamervoorzitter, werd meteen ook het vast bureau samengesteld. Ondanks tegenstand van de Franstaligen zit Vlaams Belang opnieuw in het bestuur van de Kamer.
In tegenstelling tot de twee vorige weken kon de Kamer vanmiddag probleemloos een vast bureau samenstellen, waardoor de assemblee meteen rechtsgeldig is samengesteld. Ondanks tegenstand van de Franstaligen zit het Vlaams Belang toch in het bestuur van de Kamer.

Terwijl de aanwezigheid van Vlaams Belang in het bureau de twee vorige weken voorwerp was van heel wat getouwtrek tussen Vlamingen en Franstaligen, verliep de zitting nu vrijwel rimpelloos.

Uiteindelijk stemden alle Vlaamse partijen - behalve Groen! - voor het respecteren van de krachtsverhoudingen die de verkiezingsuitslag van 10 juni vastlegde en dus voor het Vlaams Belang in het bureau en alle Franstaligen tegen. Aangezien de Vlaamse partijen in de meerderheid zijn, haalden zij het ook.

Afscheid

Afscheidnemend kamervoorzitter Herman De Croo hield een korte afscheidsspeech en werd bedankt met een luid applaus en een reeks gravures van paarden, één van zijn passies. Hij vergeleek de Kamer ook met een paard. 'Als je een paard bestuurt en je trekt te hard, dan steigert het en verliest het soms zijn evenwicht. En als je het paard teveel vrijheid geeft, is het niet meer te controleren', luidde het.

Behalve Van Rompuy kwam ook Pieter De Crem in beeld als mogelijke kamervoorzitter. Maar De Crem vindt zich te jong om zelf voorzitter te worden. Hij verkiest een plaats in de nieuwe regering Leterme.

Oudgediende Herman Van Rompuy moet nu dus de klus klaren. Maar Van Rompuy's hart is evenmin bij dat voorzitterschap. De gewezen CD&V-voorzitter begint momenteel aan zijn vierde termijn als volksvertegenwoordiger.

De gewezen minister van Begroting wordt ook aan de onderhandelingstafel verwacht wanneer oranje-blauw de sociaaleconomische krijtlijnen van de komende regering moet uittekenen. Algemeen wordt Van Rompuy getipt als toekomstig vicepremier.

De kans blijft daarom reëel dat in oktober, bij de start van het nieuwe politieke jaar, Stefaan De Clerck wordt uitgestuurd. De Clerck lijkt wel zin te hebben in deze promotie. Dat hij nu nog niet wordt weerhouden, heeft wellicht te maken met het feit dat de burgemeester van Kortrijk, in tegenstelling tot Van Rompuy, tijdens de vorige regeerperiode niet in de Kamer zetelde.