BRUSSEL - De Belgische melksector moet een heffing van 8 miljoen euro betalen aan de Europese Unie omdat het vee in 2003 en 2004 te veel melk heeft geproduceerd. Dat meldt de administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie dinsdag. Het Belgische vee produceerde 23,4 miljoen liter te veel.
Om een overschot te vermijden, bepaalt Europa via specifieke quota hoeveel melk de verschillende lidstaten mogen produceren. Voor België bedraagt dat quotum 3,317 miljard liter.

Enkel die melkveehouders die hun individueel quotum overschreden, worden beboet. Het is al de derde jaar dat ons land de boete moet betalen.