Het referendum in Ierland over het Europese verdrag van Lissabon vindt plaats op 12 juni. De Ierse minister van Lokale Besturen Brian Gormley heeft maandag het decreet ondertekend waardoor die datum, die door de regering reeds als waarschijnlijk naar voren was geschoven, officieel vastligt. Ierland is het enige land binnen de Europese Unie waar een dergelijke volksraadpleging wordt georganiseerd.
De stembureaus gaan open om 07.00 uur en sluiten om 22.00 uur. Iets meer dan drie miljoen Ieren kunnen hun stem uitbrengen. Het land is het enige binnen de Europese Unie dat grondwettelijk verplicht is de tekst via een referendum aan zijn bevolking voor te leggen. Op Sinn Fein na krijgt het Verdrag van Lissabon de steun van alle partijen in het parlement.

Europa heeft slechte ervaringen met referenda. De voorganger van het Verdrag van Lissabon, de Europese Grondwet, werd begraven nadat in 2005 in Frankrijk en Nederland een meerderheid van de bevolking tegen de tekst stemde. En Ierland verwierp in 2001 het Verdrag van Nice over de hervorming van de instellingen en de uitbreiding van de Unie. Het Verdrag kreeg een jaar later wel groen licht.

In België werd het Verdrag van Lissabon goedgekeurd in de Senaat en de Kamer, maar moet het nog langs verschillende andere assemblees passeren.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig