Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD), tevens gemeenteraadslid in Kraainem, stelt zich vragen bij de agenda van de commissie van de Raad van Europa die dinsdag en woensdag de niet-benoeming van de Franstalige burgemeesters van de faciliteitengemeenten Linkebeek, Wezembeek-Oppem en Kraainem komt onderzoeken. Hij maakt er uit op dat de commissie door 'desinformatie' de problematiek in een verkeerd perspectief plaatst.
De delegatie wordt uitgestuurd door het Congres van de Lokale en Regionale Besturen bij de Raad van Europa. Ze bestaat uit drie rapporteurs: delegatieleider Michel Guéguan (Frankrijk), Dobrica Milovanovic (Servië) en Anders Knape (Zweden). Officieel wil de Raad van Europa met het bezoek - een ’fact finding mission’ - de 'situatie van de lokale democratie in België bekijken tegen het licht van de bepalingen van het Europees Charter voor Lokaal Zelfbestuur.'

Concreet draait het bezoek rond de weigering van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen om burgemeesters Arnold d’Oreye de Lantremange (Kraainem), Damien Thiéry (Linkebeek) en François Van Hoobrouck (Wezembeek-Oppem) te benoemen. Keulen weigert dat omdat ze de taalwet hebben overtreden. Voor de gemeenteraadverkiezingen van 2006 hadden ze drie Franstalige oproepingsbrieven gestuurd. Een overtreding van de taalwet, want de faciliteitengemeenten liggen in Vlaanderen, luidt de stelling.

Van Biesen vindt het eigenaardig dat het trio van wal steekt met een gedachtewisseling met Brussels minister-president Charles Picqué. 'De heer Picqué heeft met alle respect evenveel uitstaans met de problematiek in de Vlaamse faciliteitengemeenten als de keizer van China', vindt Van Biesen.

De Vlaamse liberaal wijst er ook op dat de rapporteurs, behalve met de drie niet-benoemde burgemeesters, met niemand uit de betrokken gemeentes praten. Van Biesen vroeg naar eigen zeggen een onderhoud met de delegatie, maar kreeg geen antwoord.

'Het is duidelijk dat de onderzoekscommissie door desinformatie de problematiek in een verkeerd perspectief plaatst', stelt Van Biesen. 'De niet-benoeming heeft niets te maken met het feit dat ze Franstalig zijn of tot een minderheid behoren, maar uitsluitend en alleen omdat zij als burgemeesters diverse inbreuken hebben gedaan op de taalwetgeving, de bestuurswetten, de wetten op de privacy en oneigenlijk gebruik maakten van de administratieve documenten en omdat ze weigerden de nodige en nuttige documenten en gegevens ter beschikking te stellen van de hogere overheid.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig