BRUSSEL - Vlaanderen telt 42.000 tot 53.000 vervuilde bedrijfsterreinen, dat is drie maal meer dan er totnogtoe geregistreerd zijn. Die cijfers maakte Unizo, de Unie van zelfstandige ondernemers, bekend.
Een sanering kost ongeveer 125.000 euro, en in totaal moeten zowat 13.000 bedrijven effectief gesaneerd worden. De totaalkost komt dus op zowat 7 miljard euro, of 233 miljoen euro per jaar tot 2036. In dat jaar moeten alle bodems gesaneerd zijn.

Aangezien veel saneringen deels door kmo’s betaald worden, vraagt Unizo dat de Vlaamse overheid meer geld voorziet dan de 10 miljoen euro van dit jaar. De organisatie vraagt ook een vereenvoudiging van de financiële en administrative drempels en de oprichting van een bodem-ombudsdienst, los van Ovam.