BEVEREN - De directie van LU General Biscuits in Beveren wil het aantal naakte ontslagen nog verder beperken. Dat heeft ze gezegd in een eerste gesprek met de vakbonden. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk tewerkstelling over te hevelen naar de fabriek in Herentals.
De eerste gesprekken met de directie zijn positief verlopen, zegt Etienne Smet van ACV-voeding. De directie denkt aan een brugpensioenregeling vanaf 52 jaar. Voorts zou het aantal naakte ontslagen dat nu bepaald is op 187, onder meer via brugpensioen en overplaatsing naar Herentals, verder beperkt worden.

De directie drukte de bonden ook op het hart om het personeel voldoende gemotiveerd te houden. De vestiging in Beveren moet immers nog tot 2003 operationeel blijven.

De bonden dienden zelf ook een eisenpakketje in. Ze vragen een vertrekregeling met gouden handdruk en willen dat overplaatsing naar Herentals gebeurt op vrijwillige basis en met de nodige compensaties. De site van LU in Beveren moet op termijn dicht. Daardoor worden 412 arbeidsplaatsen bedreigd. De activiteiten van LU worden geconcentreerd in Herentals.