Er was wel degelijk een Vlaamse vertegenwoordiger op de hoogte van het VN-rapport waarin de Vlaamse Wooncode wordt bekritiseerd. Alleen liet die na om Vlaams Minister van Wonen en Inburgering Marino Keulen (Open VLD) in te lichten. Dat bleek tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement.
‘Ik ben ontzettend boos! Ik, noch mijn kabinet zijn om uitleg gevraagd’, zei minister Keulen vanmiddag tijdens het vragenuurtje.

Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) wilde weten hoe het mogelijk is dat Keulen niets wist van het rapport. De minister gaf toe dat een Vlaamse vertegenwoordiger op de hoogte was, maar dat die hem niet ingelicht had. Keulen wil daarover zo snel mogelijk duidelijkheid.

Vera Dua (Groen!) pleitte ervoor de formulering over de bereidheid om Nederlands te leren ofwel aan te passen ofwel uit de Vlaamse wooncode te halen. 'U zegt dat u de leefbaarheid in sociale woonwijken wil verbeteren. Maar op deze manier legt u een link tussen geen nederlands spreken en de leefbaarheid bedreigen. Als ik bij de VN zou werken, zou ik dat ook merkwaardig vinden.'

Vlaanderen heeft nu een jaar tijd om een antwoord te formuleren op de kritiek van de VN, maar zo lang willen Keulen en minister-president Kris Peeters (CD&V) de zaak niet laten aanslepen. Er zal ook werk gemaakt worden van een imagocampagne om Vlaanderen 'op een correcte manier te duiden'.Keulen deelde terloops nog een tik uit aan Vlaams Belang, dat hij mee verantwoordelijk acht voor het imago van Vlaanderen in het buitenland. 'Terwijl wij een beslissing nemen over de niet-benoeming van burgemeesters in de rand, staan jullie buiten te demonstreren met vlaggen, stoken jullie vuur en moeten toevallige passanten het ontgelden', reip Keulen met overslaande stem. 'Dat bepaalt mee dat wij internationaal in het defensief gedrongen worden.'