Een dag na een rapport van de Verenigde Naties waarin onder meer de Vlaamse wooncode aan de kaak wordt gesteld, heeft de Europese Commissie aangegeven dat haar onderzoek naar het decreet bijna is afgerond. Een precieze datum kon het dagelijks bestuur van de Europese Unie niet meegeven.
'Het dossier is bijna afgerond, maar ik heb geen deadline voor een beslissing van de Commissie', zo verklaarde een woordvoerder.

Op aangeven van het Waalse Gewest buigt de Europese Commissie zich sinds december 2006 over de wooncode. Op 6 februari jongstleden hadden de Commissie en de Belgische autoriteiten nog een vergadering om het decreet en zijn verenigbaarheid met het vrije verkeer van personen in Europa te bespreken.

De Europese autoriteiten wachten in ieder geval met hun uitspraak tot de definitieve beslissing van het Grondwettelijke Hof in België.

De Europese Commissie bevestigde woensdag dat er ook nog steeds een onderzoek lopende is naar de regeling omtrent de aankoop van gronden in Zaventem. 'In deze zaak hebben we een brief aan de Belgische autoriteiten gestuurd met de uitnodiging om hun standpunten duidelijk te maken', zei de woordvoerder. In deze zaak had een particulier klacht ingediend bij de Europese Commissie.