Op hetzelfde moment dat de Erasmusuniversiteit van Rotterdam een studie publiceert waaruit blijkt dat het Belgische asielbeleid een groot aanzuigeffect op immigranten heeft, drukt de Verenigde Naties zijn bekommernis uit over de behandeling van asielzoekers en het mogelijke discriminatoire karakter van de Vlaamse wooncode, voert Vlaams Belang aan.
Voor Vlaams Belang staat het vast dat de VN-kritiek is ingegeven door 'de Franstalige razernij over de taalwetten'. De partij noemt de kritiek ook 'tekenend voor de ivoren toren-mentaliteit van de organisatie'.

'Onze partij hoopt dat de Vlaamse overheid het dwaze VN-rapport naar de prullenmand zal verwijzen, net zoals het in 2006 door de VN voor 'racisme' verketterde Denemarken deed', luidt het.

Dat de Verenigde Naties vooral door Franstalige politici werden geïnformeerd, blijkt volgens Vlaams Belang ook uit de passus waarin wordt gesteld dat het comité zich zorgen maakt 'over de vervelling van het Vlaams Blok tot Vlaams Belang', er in één adem aan toevoegend dat België zijn wetgeving zo dient aan te passen dat 'organisaties die tot raciale discriminatie oproepen wel degelijk verboden kunnen worden'.

De partij zal een delegatie van het 'Comité tegen Rassendiscriminatie' uitnodigen om hen correct te informeren over haar programma en de situatie in Brussel en de Vlaamse Rand.