Het VN-rapport blijkt toch niet zo zwaarwichtig, gezien het rapport alleen gebaseerd lijkt te zijn op een nota van de Waalse Ligue des droits de l’homme.
Een rapport van het Comité tegen Rassendiscriminatie van de Verenigde Naties (CERD), dat België onder meer terecht wijst voor de Vlaamse wooncode, blijkt — naast een rapport van de Belgische overheid — gebaseerd te zijn op één enkel rapport van de Waalse fractie van de Liga voor de Mensenrechten. Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD) reageerde gepikeerd omdat zijn kabinet niet om uitleg werd gevraagd.

Het CERD is volgens de VN een orgaan van onafhankelijke experts. Die moeten erover waken dat staten de ‘Conventie voor het Elimineren van alle vormen van Raciale Discriminatie’ implementeren.

Individuele lidstaten moeten op regelmatige basis rapporteren aan het Comité hoe de rechten geïmplementeerd worden. Voor elk land wordt één rapporteur aangesteld, die publiek gemaakt wordt. Normaal worden de voorlopige bevindingen eerst doorgespeeld aan de lidstaten alvorens anderen het rapport kunnen inkijken. Bedenkingen van de lidstaten worden in het jaarlijks rapport voor de Algemene Vergadering opgenomen.