Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD) reageert gepikeerd op de aanbevelingen in verband met de wooncode. 'Ik ben op mijn tenen getrapt. Mag ik eraan herinneren dat zowel het Grondwettelijk Hof als de Raad van State geoordeeld hebben dat de wooncode aan niemands grondrechten raakt? Integendeel, we willen ervoor zorgen dat mensen net beter functioneren in Vlaanderen.'
De minister wijst erop dat niemand moet bewijzen dat hij Nederlands kan. 'Er is geen examen, geen resultaatsverbintenis maar alleen een inspanningsverbintenis.' De uitspraken van het comité lijken Keulen vooral gebaseerd op schematische redeneringen. 'Maar we krijgen zo wel een etiket waardoor we ons moeten verdedigen', zegt Keulen woensdag in De Morgen.

'De VN hebben nooit met mij of mijn kabinet contact opgenomen om uitleg te vragen bij de wooncode. Anders zouden ze weten dat het net gaat om een sociale maatregel om de leefbaarheid in de sociale woonwijken te verbeteren', aldus de minister aan de vrtnieuwsredactie.

Het Comité tegen Rassendiscriminatie van de Verenigde Naties (CERD) had dinsdag vragen bij de Vlaamse wooncode. Het comité vraagt de Belgische staat te verzekeren dat taalbeperkingen niet leiden tot onrechtstreekse discriminatie, zo staat in de besluiten van het comité over België. Daarnaast toont het comité zich ongerust over het overdreven geweld dat de politiediensten in bepaalde gevallen gebruikt bij de uitwijzing van niet-Belgen.