BRUSSEL - Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vindt het vervangen van treinen door bussen geen goed idee. Wel ziet ze meer heil in de zogenaamde lightrail om voorsteden en steden met elkaar te verbinden. Minder openbaar vervoer is volgens de minister ,,niet aan de orde''.
Van Brempt reageert daarmee op de uitspraken van NMBS-topman Leo Pardon. Die zei in een interview met De Standaard dat er op regionale lijnen beter bussen dan treinen rijden, omdat die veel goedkoper en ook veel flexibeler zijn. Pardon zegt overigens ook voorstander te zijn van de lightrail.

Volgens Van Brempt moeten de NMBS en De Lijn op een meer geïntegreerde manier samenwerken. Ze pleit ervoor om daarover een soort beheersovereenkomst af te sluiten. Meer samenwerken kan bijvoorbeeld op het vlak van infrastructuur. Lightrails kunnen immers gebruik maken van bestaande treinsporen.