Nederland overweegt nieuwe kerncentrale
Foto: edm
AMSTERDAM - De Nederlandse staatssecretaris van Milieu Van Geel (CDA) acht het niet onmogelijk dat in Borssele een tweede kerncentrale komt. Hij zei zondag in het tv-programma Buitenhof dat kernenergie in Nederland ,,een heel serieuze optie'' is.

Om de Kyotodoelstellingen te halen, moet Nederland een keuze maken tussen kernenergie en kolencentrales. Van Geel heeft naar eigen zeggen geen voorkeur voor een van beide.

Aan beide opties verbindt hij voorwaarden. Kolencentrales kunnen alleen als problemen met de luchtkwaliteit voorkomen worden. Van Geel denkt daarbij aan kolenvergassing of de opslag van het broeikasgas CO2.

Aan kernenergie worden strikte voorwaarden verbonden op vlak van de veiligheid, terreurgevoeligheid en de opslag van radioactief afval.

De staatssecretaris ziet mogelijkheden voor kerncentrales aan de kust en noemde als mogelijke vestigingsplaatsen Delfzijl, de Tweede Maasvlakte en Borssele. Volgens Van Geel bestaat er in Zeeland draagvlak voor kernenergie.

Milieuverenigingen reageren geschokt. Een woordvoerster van Natuur en Milieu noemt kernenergie ,,onverantwoord en ouderwets''. ,,Het is een oplossing van dertig jaar geleden. Aan kernenergie kleven gevaren en daar is nog altijd geen oplossing voor.'' Haar organisatie is wel voorstander van ,,schone kolencentrales'' als overgangsmaatregel.

Greenpeace reageert ,,verbaasd'' over de ,,ommezwaai'' van Van Geel. De organisatie meent dat er voldoende mogelijkheden zijn om de klimaatdoelstelling te halen zonder gebruik te maken van kernenergie, zoals energiebesparing en duurzame energie. Het kabinet krijgt van Greenpeace dan ook ,, een zware onvoldoende''.