BRUSSEL - De afgelopen weken zijn tientallen beschermde vogels illegaal geschoten of opzettelijk vergiftigd. De daders zouden jagers zijn, die roofvogels en vossen beschouwen als concurrenten. Vogelbescherming Vlaanderen en andere natuurorganisaties vragen harde acties.
Vrijdag nog bracht een boswachter in het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek een dode rode wouw binnen, een zeer zeldzame roofvogel. Het dier was geschoten en had loodhagel in de borststreek en in de poot.

,,Elk jaar, net voor de broedperiode, worden veel roofvogels afgeschoten, maar ook vergiftigd. De vergiftigde vogels aten vermoedelijk bewerkt lokaas, waarmee jagers vossen willen verdelgen. De jacht op de vossen is in Vlaanderen immers gesloten tussen 16 januari en 31 augustus en de vossen worden beschouwd als een bedreiging voor het jachtwild'', legt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen uit.

Rodts waarschuwt dat door de vergiftiging ook de volksgezondheid bedreigd wordt. Recent toxicologisch onderzoek van diverse roofvogelkadavers aan de Gentse universiteit wees uit dat erg gevaarlijk gif gebruikt wordt, zoals carbofuran, aldicarb en strychnine.