Psychiaters beslissen over toerekeningsvatbaarheid Lhermitte
Foto: photo news
Een team van psychiaters beslist tegen dinsdag over de toerekeningsvatbaarheid van Geneviève Lhermitte. Daar zijn vandaag vragen over gerezen nadat uit de ondervraging van haar behandelende psychiater bleek dat Lhermitte hem voor de daden al geschreven heeft wat ze van plan was.
Na haar instorting van gisteren was Geneviève Lhermitte er vandaag opnieuw bij op haar proces. Ze had goed geslapen, zei ze, en excuseerde zich voor haar gedrag van gisteren.

Daarna kwam haar behandelende psychiater, dokter Veldekens, aan het woord. De uitspraken van de man veroorzaakten opschudding bij de advocaten van de verdediging. Lhermitte contacteerde haar psychiater twee keer voor de moorden met de vraag om dringende hulp.

Ze stuurde hem een eerste brief op 13 februari, waarop de psychiater Lhermitte op consultatie liet komen. De tweede brief ontving de arts twee weken later op 27 februari, een dag voor de feiten.

In de brief schrijft Lhermitte dat ze van plan is zelfmoord te plegen en haar kinderen mee te nemen in de dood. De vrouw heeft die brief zelf naar polikliniek Erasmus in Nijvel gebracht.

'Geen gaatje in agenda'

Dokter Veldekens heeft die 's middags, vermoedt hij, gelezen. Hij kijkt 's middags altijd zijn postbus na bij het secretariaat. Die brief moet daarin zijn gelegd.

De man deed niets met die gegevens. 'Ik had geen gaatje in mijn agenda', klonk het. Hij contacteerde ook Lhermittes huisarts, dokter Schaar niet. Nochtans was hij degene die haar naar de psychiater had doorverwezen. Het argument beroepsgeheim is dus niet van toepassing. De advocaten van dokter Schaar en Bouchaïb Moqadem reageren ontdaan.

Opvallend is ook dat de twee brieven nooit werden opgenomen in het onderzoek. Bij een ondervraging door de politie had Veldekens gezegd dat de brieven 'niet in zijn medisch dossier bewaard waren'. De politie maakte daaruit op dat de brieven dus verdwenen waren.

Maar op de vraag in de rechtszaal of hij de twee brieven nog heeft, antwoordde de psychiater dat ze gewoon in zijn auto liggen. De voorzitter onderbrak daarop de ondervraging, zodat Veldekens de brieven kon gaan halen.

Schuldig verzuim

Zo krijgt het proces Lhermitte een onwaarschijnlijke wending. Doordat de psychiater geen actie ondernomen heeft na het lezen van de brief, zou hij ook schuldig gevonden kunnen worden aan schuldig verzuim.

Maar de man is een getuige in deze zaak, en de wet laat niet toe dat getuigen zichzelf beschuldigen. Daardoor mag hij niet ondervraagd worden over zijn niet-handelen. Het is echter niet uitgesloten dat de man achteraf vervolgd zal worden.

De brieven zijn nu toegevoegd aan het dossier. Het team van vijf gerechtelijke psychiaters dat Lhermitte begeleid heeft na haar arrestatie, heeft de brieven voor het eerst bestudeerd.

Toerekeningsvatbaar of niet?

Na afloop zeiden ze dat ze, toen ze hun rapport opstelden, nog geen weet hadden van de brieven. Toen vonden ze het te delicaat om te beslissen over het feit of Lhermitte toerekeningsvatbaar was. Maar nu liggen de zaken uiteraard anders.

De voorzitter heeft beslist dat het team van gerechtelijke psychiaters pas dinsdag moeten antwoorden op de vraag of de brieven hun mening over haar (on)toerekeningsvatbaarheid hebben veranderd.

De psychiaters moeten meer bepaald opnieuw antwoorden op de volgende drie vragen, die eerder door de onderzoeksrechter zijn gesteld.

1. Was de beschuldigde op het moment van de feiten en is ze nu ontoerekeningsvatbaar?
2. Vormt ze een gevaar voor de samenleving?
3. Zal/Kan een behandeling haar mentale situatie verbeteren?