De politieke crisis remt in België het tempo van de hervormingen af, nodig om de groei- en banenstrategie van het Lissabonprogramma uit te voeren. Dat schrijft de EU-Commissie in haar jaarlijks vooruitgangsrapport over België, dat vandaag werd vrijgegeven.
‘Als deze situatie blijft duren’, aldus de EU-Commissie, ‘dreigen de noodzakelijke budgettaire maatregelen in het gedrang te komen, maar bestaat eveneens het gevaar dat het hele hervormingsproces wordt gehypothekeerd’. Het is de eerste keer dat de EU-Commissie België zo expliciet waarschuwt voor de politieke impasse.

In het vooruitgangsrapport van zeven pagina’s wordt herhaaldelijk naar de negatieve gevolgen van de politieke crisis op het tempo van de Belgische hervormingen verwezen. Globaal gezien is de EU-Commissie van mening dat België zich tussen 2005 en 2007 behoorlijk heeft ingespannen om de Europese aanbevelingen uit te voeren. De Commissie is tevreden dat de fiscale druk op arbeid daalde, maar betreurt dat België zich nog altijd boven het EU-gemiddelde bevindt.

Hier hamert de Commissie vooral op het feit dat minder gekwalificeerde arbeidskrachten onvoldoende stimuli krijgen om aan de slag te gaan. Tegelijkertijd merkt de Commissie op dat minder belasting van arbeid absoluut met begrotingssanering gepaard moet gaan. De andere topprioriteit die België volgens de Commissie moet uitvoeren, is een beter werkende arbeidsmarkt.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in