BRUSSEL - De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) wil niet dat waarschuwt de vestigingswet wordt afgeschaft. In de wet staat aan welke voorwaarden beginnende zelfstandigen moeten voldoen inzake elementaire kennis bedrijfsbeheer en vakkennis.
De ministerraad stemde vrijdag in met een versoepeling. Daardoor moeten de directe verkopers niet langer een attest ,,algemene kennis bedrijfsbeheer'' kunnen voorleggen.

De vestigingswet heeft twee doelstellingen, argumenteert Unizo: de bescherming van de klant/verbruiker zodat kwaliteitsvolle en veilige producten en werken worden afgeleverd, maar ook het voorbereiden van aspirant-zelfstandigen zodat de kansen groter worden succesvol een zaak op te starten en uit te bouwen.

,,Want er is wel degelijk een bewezen verband tussen een goede voorbereiding en het welslagen van een zaak. Met corporatisme heeft dat niks te maken'', besluit de organisatie.