NEW YORK - De Amerikaanse president George Bush heeft zaterdag tijdens een persconferentie in New York de Noordelijke Alliantie aangemoedigd naar het zuiden te blijven oprukken, zonder Kabul in te nemen.
Bush deed deze oproep in een gezamenlijke persconferentie met de Pakistaanse president Musharraf. Musharraf vreest voor ernstige geweldadigheden, wanneer de Noordelijke Alliantie de Afghaanse hoofdstad Kabul zou innemen. ,,En we geloven dat we onze militaire missie niet kunnen vervullen als we de stad Kabul zelf binnentrekken'', aldus Bush.

Bush zei dat zowel hij als Musharraf het liefst vrede en stabiliteit zien in Afghanistan. ,,De verschillende Afghaanse bevolkingsgroepen moeten een stem krijgen in de toekomstige machtsverdeling. Vanuit dit standpunt is het belangrijk hoe de stad Kabul wordt behandeld'', aldus Bush.

Een andere zeer belangrijke reden Kabul niet in te nemen, is de ervaring uit het verleden. Toen de Russen zich in 1989 terugtrokken was de macht in Kabul in handen van verschillende etnische groeperingen. Dit leidde tot veel onlusten en bloedvergieten.

De Afghaanse oppositie sluit echter niet uit dat zij Kabul toch zal binnentrekken. De Noordelijke Alliantie zei zondag de Afghaanse hoofdstad liever niet binnen te gaan voordat er een politiek besluit is gevallen over een nieuwe regering, maar doet dat mogelijk toch als er sprake is van een politiek machtsvacuüm.

,,Wij geven er ook de voorkeur aan dat er een brede politieke overeenkomst tussen alle groepen wordt gesloten voordat we Kabul binnen trekken, maar we onderschrijven dit niet als een politiek machtsvacuüm ontstaat in de stad'', aldus minister van Buitenlandse Zaken Abdullah Abdullah. Wel voegde de bewindsman daar aan toe dat er in een dergelijk geval eerst overleg gevoerd zal worden met de internationale gemeenschap.