GENÈVE - De Verenigde Naties hebben maandag een team van drie deskundigen naar Ivoorkust gestuurd om een hoeveelheid giftig afval die in de havenstad Abidjan is gestort op te ruimen. Door het storten van het gif op plaatsen bij woonwijken zou de dood van ten minste vier personen, onder wie drie kinderen, zijn veroorzaakt. Zeker vijfduizend mensen zouden door het inademen van giftige dampen gezondheidsklachten hebben gekregen.
De experts zullen de schoonmaakcampagne coördineren en de plaatselijke bevolking van informatie voorzien over het gif, dat door een lokaal bedrijf werd gestort nadat het in opdracht van de Nederlandse firma Trafigura Beheer met een brandstoftanker was aangevoerd. Trafigura Beheer zei verleden week dat ,,onzorgvuldig'' met het afval is omgesprongen, nadat het was overgedragen aan de Ivoriaanse firma Tommy. Het Nederlandse grondstoffenbedrijf benadrukt dat het zelf binnen de wet heeft geopereerd en dat Tommy over de nodige vergunningen beschikte om het afval te verwerken.

Volgens het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken moeten nog veel van de plekken waar het afval is gestort, worden beveiligd. Zo zouden er geen borden staan om aan te geven dat het gaat om gifstoffen.

Inwoners van Abidjan klaagden al weken over de stank die door het afval werd verspreid. Het voltallige, 32 leden tellende kabinet van Ivoorkust zag zich vorige week woensdag na hevige protesten genoodzaakt af te treden. Het afval zou olieresiduen bevatten, waaronder waterstofsulfide (H2S) dat de geur van rotte eieren verspreidt. In hoge concentraties kan waterstofsulfide gevaarlijk zijn.

De VN stelden 40.000 euro ter beschikking om ziekenhuizen in staat te stellen de gezondheidsklachten te behandelen. In veel gevallen betrof het irritatie aan de ogen, andere slachtoffers werden misselijk. Een speciaal team van deskundigen zal zich buigen over de juridische aspecten.

Volgens de Conventie van Basel is de export van giftig afval alleen mogelijk als het land dat het afval ontvangt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. VN-experts wijzen er op dat, als sprake is van illegaal handelen, de exporteur verplicht is het afval terug te nemen en compensatie uit te keren.