BRUSSEL - Het Vlaams Innovatiefonds (Vinnof) heeft sinds de start in maart van dit jaar al 20 dossiers goedgekeurd. Dat is goed voor een totaalbedrag van 4 miljoen euro. Dat maakte het Vinnof maandag bekend tijdens een persontmoeting. Het fonds, dat opereert onder de vleugels van de Participatiemaatschappij Vlaanderen, verschaft risicokapitaal aan innovatieve starters in Vlaanderen.
Vinnof is een idee van Vlaams minister van Economie Fientje Moerman, naar analogie met andere financieringsinstrumenten voor kmo's als de Winwinlening of het ARKimedesfonds. Het fonds heeft een budget van 100 miljoen euro, dat over de komende vier jaren wordt gespreid.

Vinnof richt zich tot innovatieve bedrijven die nog in een opstartfase zitten. ,,We zijn geen subsidie-orgaan'', zegt Bart De Smet, business unit manager van PMV-kmo, ,,we willen op termijn ook rendement halen.'' Dat rendement wordt gehaald uit meerwaarden die worden gerealiseerd als Vinnof uit de onderneming stapt. De investering gebeurt via een kapitaalparticipatie of een converteerbare achtergestelde lening.

Het belangrijkste investeringsproduct van Vinnof is het zogenaamde 'zaaikapitaal'. ,,Daarmee vullen we een gat in de markt'', zegt De Smet. ,,Innovatieve starters kunnen voor financiering vaak niet terecht bij puur private durfkapitaalverschaffers, omdat die het risicoprofiel van de starters te hoog inschatten''.

Voor een investering in zaaikapitaal heeft Vinnof een aantal basisinvesteringscriteria vastgelegd. Zo moet de ondernemer een voldoende visie hebben over het businessmodel. Dat model moet uitzicht bieden op waardecreatie door innovatie, er moet een exitpotentieel zijn en er moet sprake zijn van een reële kapitaalsbehoefte.

Vinnof sloot intussen samenwerkingsovereenkomsten met acht private zaaikapitaalfondsen. Als zo een 'partnerfonds' investeert in een innovatieve starter, is Vinnof bereid om in te stappen aan dezelfde voorwaarden, zonder de analyse van dat fonds over te doen. Vinnof werkt ook samen met het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie of IWT.

Twee andere financieringsinstrumenten zijn incubatiefinanciering of het financieren van (pre)starters die bijkomend onderzoek vereisen over de wijze waarop ze hun innovatief idee kunnen omzetten in een bedrijfsactiviteit en projectfinanciering.

Vinnof keurde onder meer dossiers goed voor zaaikapitaal bij Life! TV, een Vlaams tv-station opgericht door Stefan Ackermans en Wim Weetjens (oprichters van 4FM), en BroCap, dat oplossingen aanbiedt voor de herontwikkeling van vervuilde sites of brownfields. Met de verschillende financieringsinstrumenten (Vinnof, ARKimedes, de Waarborgregeling, de Winwinlening en weldra het Fonds Vlaanderen-Internationaal) kunnen kmo's nu bij PMV terecht in elke levensfase van hun onderneming. ,,Als je er nu als ondernemer niet in slaagt geld los te krijgen, is er iets mis met je project'', aldus De Smet.