Zaak Erdal moet voor assisen wegens politiek misdrijf
Fehriye Erdal Foto: Belga
GENT- In Gent is maandag voor het hof van beroep het proces gestart tegen Fehriye Erdal en de aanhangers van de Koerdische verzetsbeweging DHKP-C. Vijf van de negen beklaagden waren aanwezig. De overigen, onder wie de nog voortvluchtige Erdal, lieten zich vertegenwoordigen door hun advocaat.
De correctionele rechtbank van Brugge veroordeelde in februari zeven leden tot gevangenisstraffen tussen vier en zes jaar voor verboden wapenbezit, bendevorming en lidmaatschap van een criminele organisatie. Vier beklaagden werden vrijgesproken. Het openbaar ministerie ging tegen negen van de elf veroordelingen in beroep.

Maandagvoormiddag werd enkel gepleit over exceptiegronden die de behandeling van de zaak in de weg staan. ,,De voorzitter van het hof van beroep in Gent heeft voor het proces in eerste aanleg tegen Erdal en kompanen de Dendermondse rechter Freddy Troch naar Brugge gedetacheerd'', aldus meester Paul Bekaert, de advocaat van Fehriye Erdal. ,,Dat gebeurde niet voor een bepaalde periode, maar voor die zaak alleen. Daarmee is de samenstelling van de rechtbank in eerste aanleg onwettig beïnvloed. Dat is de oprichting van een uitzonderingsrechtbank, en dat is in strijd met het Europees Mensenrechtenverdrag.''

Het Hof van Cassatie wees die aanklacht af maar de verdediging vroeg opnieuw dat de zaak wordt onttrokken aan het hof van beroep in Gent en doorverwezen wordt naar een ander hof. De verdediging van verschillende beklaagden voert ook aan dat het hof van beroep in se niet bevoegd is om over de zaak te oordelen. ,,De zaak moet door een hof van assisen behandeld worden omdat het om een politiek misdrijf gaat'', zei meester Carl Alexander, advocaat van Bahar Kimyongur. ,,De uitlevering van Erdal aan Turkije werd in het verleden geweigerd door de Belgische staat. De motivering was toen dat Erdal politieke misdrijven had gepleegd. Nu is de openbare aanklager van gedacht veranderd''. Volgens het openbaar ministerie is het hof van beroep wel bevoegd omdat de feiten niet voor een rechtstreekse aantasting van de Turkse staat en zijn belangen zorgden.

Maandag wordt er verder gedebatteerd over de exceptiegronden, waarna het hof zich in een tussenvonnis zal uitspreken. Als het hof de excepties verwerpt, zal het proces zelf kunnen starten, wat een week zou duren. Voor de duur van het proces gelden uitzonderlijke beveiligingsmaatregelen in en rond het Gentse gerechtshof.