Umicore start saneringswerken in Overpelt
Umicore kende een sterk eerste halfjaar. Foto: rr
Het zinkverwerkende bedrijf Umicore is maandag gestart met de saneringswerken in Overpelt-Fabriek. Er worden 13 tuinen en 90 opritten afgegraven en met nieuwe grond opgevuld. De saneringswerken moeten voor het einde van dit jaar voltooid zijn.
Umicore neemt de kosten van de sanering ter waarde van 1 miljoen euro voor zijn rekening, zo maakte het bedrijf maandag bekend. Het bedrijf betaalt ook de eventuele schade aan planten tengevolge van de werken.

De verwijdering van de zinkassen in Overpelt maakt deel uit van het ''Cadmium Actieplan'' van Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) en zijn collega van Volksgezondheid Inge Vervotte (CD&V). Volgens dat actieplan moesten er tuinonderzoeken aangeboden worden aan de inwoners van de Noord-Limburgse en Antwerpse gemeenten die met cadmium vervuild zijn. Behalve een bodemonderzoek zullen de inwoners van de met cadmium vervuilde percelen ook teeltadvies krijgen.

De analyse van 220 met cadmium vervuilde gronden in Overpelt-Fabriek wees uit dat zowat 90 percelen met zinkassen vervuild waren. De bodem van dertien andere percelen bleek eveneens sterk verontreinigd. Al deze percelen zullen voor het einde van dit jaar ontgraven worden.

Overpelt-Fabriek ligt in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf Umicore. Recente studies toonden aan dat de wijk zwaar vervuild is met cadmium en dat er vier keer meer gevallen van longkanker worden vastgesteld. Zinkassen of metaalslakken werden tot de jaren ’70 gebruikt bij de aanleg van opritten, tuinpaden of terrassen.

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) besliste enkele maanden geleden ook al om versneld zinkassen te verwijderen in Lommel. Percelen die eigendom zijn van Umicore, worden niet door OVAM gesaneerd. De inventarisatie en de verwijdering van de zinkassen in Lommel worden enerzijds door OVAM en anderzijds door Umicore