De beslissing van de stad Mechelen om de helft van de stedelijke studentenjobs voor te behouden voor allochtone jongeren, stuit op protest. Een Mechelse advocaat heeft een klacht ingediend bij het parket van Mechelen. Hij zegt dat de maatregel in strijd is met de antidiscriminatiewetgeving en eist een onderzoek. Als blijkt dat er strafbare feiten werden gepleegd, eist hij bestraffing.
Het schepencollege opperde onlangs de concrete ambitie om tegen de zomer van 2008 de helft van haar zowat 150 stedelijke studentenjobs te laten invullen door allochtone jongeren die over de vereiste vaardigheden en brevetten beschikken.

Volgens de Mechelse schepen van Diversiteit, Ali Salmi (SP.A-Spirit), ging het niet om de invoering van een quotum en was de beslissing evenmin ingegeven door positieve discriminatie, maar wel door de maatschappelijke realiteit in Mechelen. Mechelen streeft er in haar bestuursakkoord naar om tegen 2012 tien procent ambtenaren van vreemde origine te tellen. De schepen wilde bij de jeugd met die inhaalbeweging beginnen.

‘Vroeger was de helft van de studentenjobs voorbehouden voor de kinderen van personeel. Als daar bijna geen allochtonen bij zijn, brengt die regeling ook niet meer allochtonen. Die maatregel was achterhaald en we wilden onze goede bedoelingen omzetten in de praktijk’, aldus Salmi.

Meester Wim Jorissen stelt dat diegenen die jobs aanbieden op grond van afkomst, gestraft moeten worden. Ook als het initiatief uitgaat van de stad. ‘De overheid moet zelf ook de wetten respecteren en het goede voorbeeld geven’, zegt hij. ‘Wanneer Mechelen de helft van de vakantiejobs voorbehoudt voor jongeren van allochtone afkomst, dan is dat een overtreding van de wet. Dat komt immers neer op een discriminatie van de studenten van autochtone afkomst die voor aanwerving van die helft van de jobs uitgesloten worden. Als een privé-onderneming zoiets zou doen, dan zou daar onmiddellijk tegen opgetreden worden.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig