Gewezen Vlaams CVP-minister Jan Lenssens overleden
BRUSSEL - De politicus uit Dendermonde was meer dan tien jaar minister in de Vlaamse regering. Het zag er zelfs even naar uit dat hij die zou gaan leiden. Een hartaderbreuk werd hem op 70-jarige leeftijd fataal.
Lenssens - zevende uit een gezin van tien kinderen - was maatschappelijk assistent van opleiding en begon zijn loopbaan in de christelijke arbeiderszuil: achtereenvolgens bij de vakbond en bij het ziekenfonds.

In 1969 werd hij actief bij de toenmalige CVP in de lokale politiek (als OCMW-voorzitter), in 1974 werd hij voor het eerst verkozen als parlementslid.

In 1981 werd hij minister van Leefmilieu en Waterbeleid in de eerste echte Vlaamse regering. Hij bleef minister tot 1992, onder meer met de portefeuilles Volksgezondheid, Welzijn en Gezin.

CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen herinnert eraan dat Lenssens het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie voor Personen met een Handicap op de rails zette. Ook het succes van de woonvorm serviceflats gaat terug op zijn beleidsperiode, aldus Vandeurzen.

Als minister van Welzijn was Lenssens het mikpunt van de Witte Woede. Hij onderging als eerste creatieve vormen van actievoeren, zoals barbecues voor zijn voordeur. Vaak slaagde hij er hierdoor in om opgemerkte loonsverhogingen voor de sector uit de brand te slepen.

Een voorstel om een ,,demografische taks'' in te voeren, om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen, haalde het eind tachtig niet.

In 1991 bereidde Lenssens zich voor om Gastons Geens op te volgen aan het hoofd van de Vlaamse regering. Hij werd echter geveld door een hersenvliesontsteking, het gevolg van oververmoeidheid, tijdens de verkiezingscampagne.

Lenssens zetelde nog tot 1999 als senator en kamerlid. Hij bleef ook ondervoorzitter van de Landsbond van Christelijke Mutualiteiten en voorzitter van de Vlaamse CM.