De Amerikaanse filosoof en cultuurwetenschapper Richard Rorty is vrijdag in Palo Alto (Californië) op 75-jarige leeftijd na een slepende ziekte overleden. Dit heeft de Universiteit van Stanford maandag op haar internetsite gemeld.
Rorty gold als een van de meest invloedrijke hedendaagse denkers. Tot de belangrijkste werken van de postmoderne taalfilosoof worden "Philosophy and the mirror of nature" (1979) en "Contingency, Irony and Solidarity" (1992) gerekend.

De op 4 oktober 1931 in New York geboren Rorty wuerd met name bekend als vertegenwoordiger van het nieuwe Amerikaanse pragmatisme. Rorty, die zich eerder postnietzscheaans dan postmodern noemde, zag filosofie als taalspel temidden andere taalspelen als religie, wetenschap, kunst en politiek. Rorty keerde zich tegen de aanspraak van de traditionele filosofie op (de) "waarheid", en zorgde met literair hoogstaande provocerende en zelfironische teksten voor discussie.

Hij veroordeelde de Amerikaanse invasie van Irak en riep Europa op, de rol van "globale politieman" over te nemen.