BRUSSEL - De partijen kennen de volgorde waarop ze op de kieslijsten zullen verschijnen. Die rangorde werd vanmorgen bij wijze van loting bepaald op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael.
De volgorde

1. FN
2. cdH
3. CD&V/N-VA
4. Vlaams Belang
5. MR
6. Open VLD
7. PS
8. Groen!
9. SP.A-Spirit
10. Ecolo

Voorlopig werden enkel de nationale nummers getrokken van de partijen die een vertegenwoordiger in één van de federale parlementen hebben. Voor de andere lijsten, zoals traditioneel PvdA, volgt een latere trekking.

Dedecker

Ook Lijst Dedecker kreeg nog geen nummer. Dedecker nam dit niet en verstoorde daarom de traditionele trekking van de lijstnummers. De LDD krijgt nog geen nummer omdat Jean-Marie Dedecker momenteel als onafhankelijke zetelt en dat zijn partij vorige keer niet deelnam aan de verkiezingen. De LDD krijgt later nog wel een nummer toegewezen.

Quotes

De bekendmaking van de lijstnummers ontlokte de verschillende partijvoorzitters enkele opmerkelijke quotes.

CD&V Vandeurzen: ,'We gaan in kartel met N-VA naar de kiezer om te bewijzen dat één plus één drie is.''

SP.A Vande Lanotte: 'We zijn negen op tien juni, hopelijk krijgen we ook 9 op tien bij de kiezer.'

Groen! Dua: 'Als we acht gekozenen halen, zijn we heel tevreden.'

Open VLD Somers: 'Dan staan we in het midden van het formulier en daar horen we ook thuis in het politieke spectrum.'

Vlaams Belang Vanhecke: 'Het gaat over ons partijprogramma, niet over een nummer.'