ANTWERPEN - Politiek Vlaanderen heeft zaterdagmorgen in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen afscheid genomen van Rika De Backer-Van Ocken. Ze stond bekend als CVP-politica, oud-minister van Nederlandse cultuur en Vlaamse aangelegenheden en als eerste voorzitter van het Ministerieel Comité voor Vlaamse Aangeledenheden, wat vandaag minister-president van de Vlaamse regering heet. Rika De Backer is 79 geworden. Zij stierf zondag in Weert (Bornem).
Vele prominente politici waren zaterdag in Antwerpen. Onder hen Vlaams minister-president Patrick Dewael, de oud-premiers Leo Tindemans, Mark Eyskens en Wilfried Martens, oud-senaatsvoorzitter Frank Swaelen, Vlaams minister Dirk Van Mechelen en zijn collega uit de Brusselse regering Jos Chabert, minister van Staat Hugo Schiltz, oud-minister en thans Europarlementslid Miet Smet en gewezen minister, thans burgemeester van Antwerpen, Leona Detiège. Verder tal van leden van het Europese, het nationale en het Vlaamse parlement en de senaat.

De kerkelijke viering werd bijgewoond door bisschop Paul Van den Berghe, maar voorgegaan door pastoor Paul Smets van de Kathedraal van Antwerpen en door Serge Desouter, priester en vriend van de familie. Hij tekende Rika De Backer als ,,een opmerkelijke politica, een ongelooflijke echtgenote, een schat van een moeder (van acht kinderen) en grootmoeder, maar ook als een spontane - maar niet altijd conventionele - vrouw die om mensen gaf.'' Priester Desouter wees op de sterke Vlaamse overtuiging van de ere-senator, op haar joviaal en humoristisch karakter, op haar recht-voor-de-vuist replieken. Maar altijd met stijl, merkte de priester op.

Tot slot vroeg de medeconcelebrant aandacht voor de inzet van Rika De Backer voor Afrika, vooral dan voor Congo, Rwanda en Burundi. Dat deed zij onder meer als voorzitter van de niet-gouvernementele organisatie Act.

De viering in de kathedraal werd muzikaal begeleid door een Afrikaans koor en besloten met een toespraak door Europarlementslid Miet Smet. Op het erepark van het kerkhof Schoonselhof bracht burgemeester Detiège van Antwerpen hulde aan haar vroegere collega in het parlement.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig