RAVELS - De Kempense gemeente Ravels vraagt dat de Vlaamse regering iets doet aan het tekort aan goedkope bouwgrond in de Belgisch-Nederlandse grensstreek. Oorzaak is de migratie vanuit Nederland. Het gemeentebestuur wil dat de overheid via een uitzonderingsmaatregel meer bouwgronden vrijgeeft langs de grens met Nederland. Ze roept de overige grensgemeenten in Vlaanderen op om het voorstel te steunen.
Voor extra bouwgrond moeten de zogenaamde woonuitbreidingsgebieden verkaveld worden. Dat kan vandaag alleen als de gemeente kan aantonen dat er een dringende behoefte bestaat aan bijkomende bouwgrond. Daarvoor kijkt de overheid naar de aangroei van de eigen bevolking. En daar knelt volgens Ravels het schoentje. De Kempense gemeente wil dat ook de Nederlanders worden meegeteld.

De migratie vanuit Nederland nam de voorbije jaren sterk toe door allerlei fiscale maatregelen in Nederland. In Poppel, een deelgemeente van Ravels, is 41 procent van de bevolking Nederlands.

Ravels stelt voor de woonuitbreidingsgebieden beetje bij beetje te gebruiken en te verkopen onder zeer strenge voorwaarden. Alleen mensen die minstens tien jaar in Ravels wonen en geen andere onroerende eigendom hebben, zouden in aanmerking mogen komen. Bovendien zou binnen de vijf jaar op het perceel moeten worden gebouwd.

De Ravelse gemeenteraad keurt wellicht volgende maand de motie goed. Daarna wordt de tekst doorgestuurd naar alle grensgemeenten in Vlaanderen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in