De belastingen zijn in België nog steeds te hoog, ondanks de inspanningen om de belastingdruk te verlagen. Dat blijkt uit de studie 'Paying Taxes 2009' van PricewaterhouseCoopers, de Wereldbank en de International Finance Corporation (IFC).
'Het belasting- en socialezekerheidstarief is de voorbije drie jaar stabiel gebleven op 44,2 procent van het bbp. Daaruit kan afgeleid worden dat de beoogde verlaging van de belastingdruk niet bereikt werd', zegt Frank Dierckx, beherend vennoot van PwC, in een gezamenlijke mededeling van PwC, de Wereldbank en IFC.

'Dat de hervormingen die werden doorgevoerd, geen impact hadden op de globale belastingdruk, toont ook dat ze de Staat niets gekost hebben', aldus Dierckx.

In de studie wordt eraan herinnerd dat de belastingdruk een belangrijk element is om nieuwe investeerders aan te trekken. Nederland, Ierland of Cyprus hebben zich op dit vlak 'heel efficiënt' getoond.

'België heeft enkele stappen in de goede richting gezet, maar moet nog een lange weg afleggen. De grootste nadelen blijven de hoge belastingtarieven en de ingewikkelde fiscale regels. Ons land doet het slechter dan vrijwel alle Europese landen, met uitzondering van Frankrijk en Italië', aldus Dierckx.