BRUSSEL - De federale regering heeft beslist een Algemene Inlichtingendienst Veiligheidsdreiging (AIV) te creëren. De AIV wordt verantwoordelijk voor het verzamelen en coördineren van de inlichtingen inzake terrorisme, extremisme en radicalisme, en voor de analysedreiging.
Het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid besloot gisteren tot de oprichting van de dienst. Premier Verhofstadt wil het wetsontwerp terzake voor het einde van het jaar in het parlement indienen. Er komen ook meer mensen voor de analyse van de veilingheidsdreiging, maar tot nu toe is er geen aanwijzing van een verhoogde dreiging in België.

De AIV wordt verantwoordelijk voor het verzamelen en coördineren van de inlichtingen inzake terrorisme, extremisme en radicalisme, en voor de analysedreiging. De dienst zal bemand worden door gedetacheerde ambtenaren van de veiligheids- en inlichtingendiensten en andere diensten, met inbegrip van de lokale politie.

De leiding van de AIV komt in handen van een magistraat, bij voorkeur uit het federaal parket, aldus nog Guy Verhofstadt. De dienst staat onder het gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en onder controle van het Comité I.

De oprichting van de AIV is de uitvoering van zowel aanbevelingen van het Comité I als van de Europese vraag om in elke lidstaat één knooppunt op te richten inzake extremisme en terrorisme.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in