NEW YORK - VN-secretaris-generaal Kofi Annan sluit uit dat de Verenigde Naties een belangrijke rol gaan spelen in Afghanistan nadat het regime van de Taliban ten val zou zijn gebracht. Dat zei Annan in New York tijdens een ontmoeting met de Europese troika aan de vooravond van de algemene VN-vergadering. De Taliban worden ervan beschuldigd Bin Laden en zijn Al-Qaedanetwerk te beschermen.
De VN denkt na over zijn mogelijke rol in het post-talibantijdperk, maar is niet van plan verder te gaan dan een kader te scheppen voor een politieke oplossing. ''Na het conflict moet er een Afghaanse constructie opgezet worden en een massale en dure VN-vertegenwoordiging vermeden worden'', zo zei Annan.

Tijdens zijn anderhalf durend onderhoud met de Europese troika, die bestaat uit minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel, de Hoge Vertegenwoordiger voor de Buitenlandse Politiek van de Europese Unie Javier Solana, Eurocommissaris voor Externe Betrekkingen Chris Patten en een vertegenwoordiger van volgende EU-voorzitter Spanje, heeft Annan opnieuw de mogelijke opties van de VN op een rijtje gezet om de veiligheid in Afghanistan te verzekeren. Ofwel komt er een internationale vredesmacht onder de vlag van de VN, maar de ontplooiing daarvan zou volgens Annan veel te laat gebeuren, ofwel komt er een vredesmacht van Arabische en moslimlanden, maar slechts weinigen onder hen willen troepen naar Afghanistan sturen, ofwel komt er een Afghaanse macht onder internationale leiding.

Humanitaire hulp

Met de winter in het vooruitzicht legde Annan ook de nadruk op de hoogdringendheid van humanitaire hulp aan de Afghaanse bevolking. Hij onderstreepte dat de VN tot nu toe slechts de helft van de 50.000 à 60.000 ton van de benodigde hulp konden leveren.

De Verenigde Naties onderhandelen momenteel met de drie Centraal-Aziatische ex-Sovjetrepublieken Tadjikistan, Oezbekistan en Turkmenistan, maar er zijn vooralsnog geen garanties dat de hulp die via deze landen bij de Afghaanse bevolking moet belanden, ook daadwerkelijk zijn bestemming bereikt.

De VN-secretaris-generaal zei ook contact gehad te hebben met zijn collega van de Navo, George Robertson. Ook de Navo denkt na over een bijdrage in de hulpverlening.