De Stedelijke Musea Mechelen krijgen de prehistorische kano die in 1904 in de Mechelse wijk Nekkerspoel werd gevonden voor 99 jaar in bruikleen. Het sloot daarover een overeenkomst met de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG).
De kano uit de late ijzertijd (475 tot 57 voor Christus) werd opgegraven bij de aanleg van de Afleidingsdijle en wordt sindsdien in de KMKG bewaard. Op vraag van de Mechelen keert de kano terug naar zijn vindplaats om te worden tentoongesteld in museum Brusselpoort.

Voor het zover is, moet het vaartuig eerst gedurende acht maanden een grondige reiniging en een conserverende behandeling krijgen. 'Zelfs na meer dan een eeuw blijft dit voor Vlaanderen een unieke vondst', aldus de Mechelse schepen en historica Greet Geypen (Open Vld).