SEOUL - De belangrijkste Aziatische landen in de crisis over het Noord-Koreaanse atoomprogramma - China, Japan en Zuid-Korea - proberen een gezamenlijk standpunt te formuleren over stappen in VN-verband tegen Pyongyang.
China en buurland Zuid-Korea hebben zich uitgesproken tegen het direct opleggen van sancties, terwijl Japan voorstander is. Alle drie de landen zijn betrokken bij het zogenoemde zeslandenoverleg, waarin de afgelopen jaren is getracht Noord-Korea via overleg tot het ontmantelen van zijn nucleaire programma te bewegen. Dat overleg werd een jaar geleden afgebroken door Noord-Korea in verband met door de VS gesteunde strafmaatregelen.

China

De steun van China, een van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, is noodzakelijk om de strafmaatregelen te kunnen doorvoeren. Maar Beijing stelde dinsdag dat ''positieve maatregelen'' nodig zijn om Noord-Korea tot ontwapenen te brengen.

China geldt als Noord-Korea’s belangrijkste bondgenoot in de wereld en lijkt de taak te hebben te bepalen hoe zwaar de straf wordt die de internationale gemeenschap Noord-Korea oplegt. Ondanks een veroordeling van de door Noord-Korea gedane kernproef, pleitte de Chinese president Hu Jintao in een telefoongesprek met de Amerikaanse president George Bush voor terughoudendheid en het voortzetten van de onderhandelingen met Pyongyang.

Rusland

Drie andere permanente leden van de Veiligheidsraad - de VS, Groot-Brittannië, en Frankrijk - zijn wel voor het opleggen van sancties. Rusland heeft dinsdag met nadruk gepleit voor een diplomatieke aanpak van de crisis rond de Noord-Koreaanse kernproef. Dat zei de Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov in ’een conference call’ met zijn ambtgenoten in de VS, Zuid-Korea, China en Japan

Rusland heeft eerder bij herhaling duidelijk gemaakt dat het geen voorstander is van het gebruik van geweld om landen als Noord-Korea en ook Iran, die in weerwil van de wens van de internationale gemeenschap met nucleaire programma’s bezig zijn, tot de orde te roepen.

Zuid-Korea

Zuid-Korea is ervan overtuigd dat Noord-Korea een kernproef heeft uitgevoerd, maar moet nog vaststellen of die succesvol is geweest, zoals Noord-Korea beweert. Dat heeft minister van eenwording Lee Jong-seok dinsdag gezegd tijdens een parlementair debat over de Noord-Koreaanse kernproef. Volgens de veiligheidsadviseur van president Roh Moo-hyun zal een onderzoek daarnaar twee weken in beslag nemen.

Japan

Japan is van de drie genoemde landen het meest gebrand op een harde reactie op de Noord-Koreaanse kernproef van maandag. Het Japanse parlement nam dinsdag een motie aan waarin het de proef ‘’als enige land dat ooit is aangevallen met kernwapens’’ scherp veroordeelt. De Japanse premier Shinzo Abe heeft gezegd dat zijn land Noord-Korea mogelijk extra strafmaatregelen zal opleggen als sancties in VN-verband uitblijven of door Tokyo als te licht worden beschouwd.