BRUSSEL - De regering heeft een finale tekst voorgelegd aan de sociale partners over de eindeloopbaan. Die moeten zich daar nog over uitspreken. De leeftijd voor brugpensioen wordt opgetrokken tot 60 jaar in 2008 als er een loopbaan is van 30 jaar in 2008 en van 35 jaar in 2012.
Brugpensioen op 58 jaar blijft mogelijk voor zwaar werk en voor een bepaalde anciënniteit.