ISTANBUL - In Turkije en Roemenië worden duizenden stuks pluimvee afgemaakt om te voorkomen dat de vogelpest die in de twee landen is opgedoken, zich verder uitbreidt. Vorige week bezweken 1.800 vogels aan vogelpest in Turkije.

De Turkse politie zette maandag de wegen af naar een dorp in het westen van het land dat onder quarantaine is geplaatst en waar kalkoenen op twee boerderijen werden geruimd. Uit voorzorg worden ook andere vogels en zwerfhonden afgemaakt in het gebied.

In het oosten van Roemenië zullen de komende dagen veertigduizend stuks pluimvee worden geruimd. De Roemeense autoriteiten bevestigden eind vorige week dat drie eenden die vorige maand waren doodgegaan, vogelpest hadden. Zaterdag werd op het Zwarte-Zeestrand bij Constanta een dode zwaan gevonden die ook aan vogelpest bleek te zijn bezweken.

Het staat nog niet vast dat de uitbraak in Turkije en Roemenië is veroorzaakt door het virulente H5N1-virus. Het in Roemenië gevonden virus wordt momenteel onderzocht in Groot-Brittannië. In Turkije zou het virus inmiddels zijn gedetermineerd als een H5-type, maar moet nog worden vastgesteld of het H5N1 is.

Duitsland riep Roemenië en Turkije op de EU en de internationale deskundigen alle beschikbare informatie over de uitbraken te verschaffen.

EU staakt import uit Turkije

In een reactie op de vaststelling van vogelgriep in het noordwesten van Turkije gaat de Europese Unie de invoer van levende vogels en pluimen verbieden. Dat heeft de zegsman van eurocommissaris voor Gezondheid en Consumentenbescherming Markos Kyprianou vandaag aangekondigd. Na de eerdere ban op de import van afgeleide producten heeft de Europese Commissie nu ook via een spoedprocedure een verbod op de invoer van levende vogels en pluimen uit Turkije voorgesteld. Volgens de woordvoerder zouden de lidstaten in de loop van de dag hun instemming met de nieuwe maatregel betuigen.

Er zijn volgens het Federaal Voedselagentschap momenteel geen aanwijzingen dat het virus dat nu aanwezig is een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Het monitoringsprogramma bij wilde vogels in ons land wordt ondertussen voortgezet. Het FAVV blijft in voortdurend contact met de Europese Commissie en andere bevoegde internationale instanties en volgt de situatie verder op de voet.