Regering wil extra inspanning van deelstaten
BRUSSEL - De federale topministers zitten momenteel rond de tafel met de minister-presidenten van alle gemeenschappen en gewesten. De federale regering vraagt hen in het kader van de begroting 2006 een extra inspanning te leveren. Het gaat in totaal om 250 miljoen euro.
De deelstaten hoeven niet te besparen. De regering vraagt hen extra inkomsten, afkomstig uit het Lambermontakkoord, voorlopig nog niet uit te geven. De federale regering moet vanavond of vannacht haar begroting voor 2006 definitief afronden. Ze moet echter nog enkele honderden miljoenen euro zien te vinden om voor een evenwicht te zorgen.

Om de put te helpen dempen, richt de federale regering zich nu tot de gemeenschappen en gewesten. Zij krijgen door het Lambermontakkoord in 2006 extra geld in het laatje. Een herberekening zou uitwijzen dat de inkomsten hoger liggen dan eerst gedacht. De federale overheid vraagt de deelstaten nu een deel van dat geld voorlopig nog niet uit te geven en op te sparen voor later. Het gaat in totaal om 250 miljoen, waarvan 150 miljoen voor Vlaanderen.

Mens van goeie wil

Vlaams minister-president Yves Leterme liet bij het binnengaan niet in zijn kaarten kijken. ,,Blijkbaar is de situatie heel moeilijk. Men heeft me gevraagd te helpen. Ik ben een mens van goede wil, dus kom ik luisteren. We zullen horen wat de voorstellen zijn'', zei hij. Letermes Begrotingsminister Dirk Van Mechelen (VLD) was vrijpostiger. Volgens hem is de Vlaamse begroting zeer voorzichtig opgesteld en is er wat marge om een en ander te bekijken, zonder zelf te moeten besparen. Minister-president van de Franse gemeenschap Marie Arena was vrij kort. Volgens haar beschikt de Franse gemeenschap nauwelijks over enige ruimte om iets te doen. De nieuwe Waalse minister-president Elio Di Rupo zei wel bereid te zijn de premier te helpen.

Ziekteverzekering

De begroting voor de ziekteverzekering in 2006 ligt met 18,4 miljard euro binnen de begrotingsgroeinorm, terwijl er voor 141 miljoen nieuwe investeringen komen. De begrotingsnorm ligt volgens minister van Sociale Zaken Rudy Demotte rond 3,75 procent, een stuk lager dan de toegelaten 4,5 procent, ,,waardoor de toekomst van het zorgstelsel veilig gesteld kan worden''. De begroting van 18,427.089 miljard euro komt overeen met de begroting 2005 van de ziekteverzekering, verhoogd met een gezondheidsindex van 2,2 procent en een groeinorm van 4,4 procent.

Nog geen akkoord over begroting

De federale topministers zijn afgelopen nacht rond 0.40 uur uit elkaar gegaan zonder een globaal akkoord over de begroting. Deze voormiddag zien ze de sociale partners, nadien gaan de begrotingsbesprekingen voort. Zolang ze het niet over alles eens zijn, is er geen akkoord. Toch lijkt er heel wat vooruitgang te zijn geboekt.

Volgens minister van Begroting Johan Vande Lanotte valt er nog veel werk te doen. Hij wou over de inhoud van de maatregelen niks bevestigen en stelde dat er enkel voorstellen op tafel liggen zolang er geen globaal akkoord is. Een nieuwe vorm van fiscale amnestie ligt volgens de SP.A-vice-premier niet op tafel. Het gaat enkel nog om een systeem dat ervoor moet zorgen dat mensen uit binnen- en buitenland die met belastingschulden zitten die op een rechtszekere manier kunnen betalen. Ook MR-vice-premier Didier Reynders had het over dergelijk systeem. Hij ontkende dat een nieuwe EBA (eenmalige bevrijdende aangifte) ooit op tafel heeft gelegen.

Volgens VLD-vice-premier Patrick Dewael zijn er belangrijke stappen gezet in de discussie, bijvoorbeeld over de financiering van de sociale zekerheid. Voor de sociale partners ligt een pakket met lastenverlagingen klaar, zei Dewael, die geen cijfers wou vrijgeven. De VLD-minister gaf wel aan dat een akkoord over het sociale luik gekoppeld is aan een akkoord over het fiscale luik. En dat wordt nog bekeken door een werkgroep.

Volgens sommige bronnen is het systeem dat voor extra fiscale inkomsten moet zorgen, wat eerder de EBA-bis werd genoemd, nog het belangrijkste knelpunt in de discussie. Het is tevens een belangrijk punt om voor een budgettair evenwicht te zorgen.

Lastenverlaging

Over de lastenverlaging zou er min of meer een consensus bestaan. Reynders had het over een verlaging van 600 à 900 miljoen euro. Dat een deel van de terugverdieneffecten naar de sociale zekerheid vloeien - zoals minister van Sociale Zaken Rudy Demotte eerder op de dag voorstelde - staat al een tijdje in de nota voor de sociale partners, verduidelijkte de Franstalige liberaal. Een percentage kan daar niet op geplakt worden. Dat moet nog geëvalueerd worden, luidde het. PS-vice-premier Laurette Onkelinx zei dat er heel wat vooruitgang werd geboekt in de discussies, maar dat het nog te vroeg was voor een akkoord.