Geen steun voor referendum
De voorspelde show voor Vlaamse onafhankelijkheid bleef deze middag uit tijdens de speciale plenaire zitting van het Vlaams parlement. Onder ruime internationale belangstelling werd een levendig debat gevoerd, waarbij de oproep van het Vlaams Belang om een referendum voor onafhankelijkheid te houden bij de andere partijen in dovemansoren viel.
Op vraag van Filip De Winter (Vlaams Belang) kwam het Vlaams Parlement deze middag vevroegd samen naar aanleiding van de crisis in de federale regeringsvorming.

De Winter: ‘Bye Bye Belgium’

Dewinter maakt van de gelegenheid gebruik om de herbevestiging van de vijf Vlaamse resoluties uit 1999 te vragen en dat 'niet alleen als toetssteen, maar als breekpunt'. België is terminaal ziek en de tijd is volgens De Winter dan ook gekomen om de fluwelen boedelscheiding, volgens het gerenomeerde tijdschrift The Economist omschreven als de ‘praline divorce’ door te voeren.

Daarnaast ziet hij zijn kans schoon om het debat te verleggen en het Parlement te vragen om te beginnen de autonomie en de Vlaamse onafhankelijkheid voor te bereiden, om dit nadien aan de bevolking voor te leggen met een referendum.

Caluwé: ‘Resoluties ondanks Vlaams Belang’

Ludwig Caluwé (CD&V) haalt uit naar het Vlaams Belang. De resoluties waarmee het Vlaams Belang dweept, zijn namelijk nooit gestemd door het VB. ‘Op het moment dat de resoluties gestemd werden, heeft de VB-fractie het parlement zelfs verlaten’, zegt Caluwé. ‘Aan de kant staan roepen, kunnen ze wel, maar als het erop aan komt iets uit het water te halen, passen ze liever.

‘De onderhandelingen om meer bevoegdheden toe te kennen aan de deelstaten betekenen niet het einde van de solidariteit’, benadrukt Caluwé. ‘Ook niet van België, maar het zijn en blijven zware onderhandelingen. En die onderhandelingen gaan door. Wij zien geen redenen om andere paden te bewandelen.

Patricia Ceyssens (Open VLD): ‘België gaat niet splitsen’

Patricia Ceyssens richt zich tot de talrijk aanwezige buitenlandse journalisten. ‘Laat mij de situatie dedramatiseren. Ons land gaat niet splitsen. Dit democratisch parlement gaat niet eenzijdig de onafhankelijkheid uitroepen.

Mieke Vogels (Groen!): 'Debat voorbeeld van kloof tussen burger en politiek'

Dit 'virtuele debat over de splitsing van het land' is volgens Vogels het beste voorbeeld van de kloof tussen de burger en de politiek. Groen! vindt het dan ook tijd om 'af te stappen van de nostalgie en de toekomst voor te bereiden'.

De partij wil een motie indienen met drie eisen: 'Splits B-H-V, doe wat de kiezer vraagt en vorm een centrumrechtse regering. Groen! vindt ook dat de tijd is aangebroken om een breed forum te vormen dat zich buigt over een moderne versie van een fedraal België.'

Caroline Gennez: 'U bent een softie geworden'

Caroline Gennez (SP.A) vraagt zich af waarom De Winter het Vlaams parlement, de legitieme vertegenwoordiging van het Vlaamse volk, niet laat stemmen over onafhankelijkheid. 'Bent u soms een softie geworden?', vraagt Gennez zich af. 'U weet dat u hier geen draagvlak heeft', stelt Gennez.

Kris Peeters (CD&V):'Resoluties zijn toetssteen'

Peeters benadrukt in zijn antwoord op de vraag van Filip De Winter dat een staatshervorming een belangrijk onderdeel is van een krachtig en goed bestuur voor Vlaanderen. 'Een staatshervorming is een deel van de oplossing en niet van het probleem zoals sommigen beweren', zegt Peeters. 'De vijf resoluties vormen voor het Vlaams Parlement zoals herhaaldelijk gezegd het referentiekader om het toekomstige regeerakkoord aan te toetsen.'