BRUSSEL - Het partijbestuur van Agalev vraagt dat Patsy Sörensen ontslag neemt als Europarlementslid. Dat zei politiek secretaris Jos Geysels maandagavond na afloop van de vergadering van het partijbestuur. 'Sorensen is gekozen op een Agalevlijst, met een Agalevprogramma en zetelt als vertegenwoordiger van Agalev in het Europese parlement', benadrukte Geysels.
Sörensen kondigde zaterdag aan dat zij bij de gemeenteraadsverkiezingen de Antwerpse lijst van Vivant zal duwen. 'Die beslissing druist in tegen de deontologische regels van Agalev', verklaarde Geysels. 'Het partijbestuur vraagt dan ook formeel dat zij haar mandaat neerlegt'. Sörensen was uitgenodigd op het partijbestuur maar daagde niet op.