Het partijbestuur van de VU heeft de kandidatuur van de 63-jarige Paul Van Grembergen als opvolger van Johan Sauwens goedgekeurd. Sauwens nam gisteren ontslag als minister in de Vlaamse regering.
De VU/ID 21-fractie droeg Paul Van Grembergen voor als kandidaat om de gisteren afgetreden Vlaamse minister Johan Sauwens op te volgen. Het partijbestuur moest daarop de knoop doorhakken.

Tenzij er onverwacht een andere kandidaat opduikt, is het waarschijnlijk dat het partijbestuur instemt met de keuze van Van Grembergen. Zowel de Volksunie als ID21 kan zich met zijn keuze verzoenen.

De naam van de VU-ID-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement circuleerde meteen na het ontslag van Sauwens. Van Grembergen wordt beschouwd als een bruggenbrouwer. Van Grembergen zelf zegt dat hij zijn kandidatuur noch uitgelokt noch gesuggereerd heeft.

Morgen komt het Vlaams Parlement bijeen om de opvolger van Sauwens te benoemen. Van Grembergen heeft vandaag nog zijn vertrouwen in de Vlaamse regering bevestigd.