NEW YORK - De VN wijzen een referendum in Kosovo over onfhankelijkheid van de hand. Dat heeft het hoofd van het VN-bestuur in Kosovo, Hans Haekkerup, gisteren uitgesloten. Binnen een toekomstig autonoom statuut van Kosovo zal geen plaats zijn voor het houden van een volksraadpleging over onafhankelijkheid. De volksraadpleging is een eis van de etnische Albanezen.
Het institutionele kader voor de toekomstige status van Kosovo is bijna klaar, zegt Haekkerup, de opvolger van de Fransman Bernard Kouchner. Daarin wordt aan 98 procent van de verlangens van de Albanezen tegemoetgekomen.

Maar een volksraadpleging hoort daar niet bij. 'Een referendum is onaanvaardbaar', heeft Haekkerup na afloop van een zitting van de Veiligheidsraad achter gesloten deuren gezegd.

Joegoslavië is tegen elke verwijzing naar de mogelijkheid van een referendum. Het land vreest dat zoiets ongetwijfeld zal leiden naar afscheiding Kosovo, een provincie die sinds juni 1999 wordt bestuurd door de VN.

Verkiezingen

Volgens Haekkerup zijn de meeste landen in de Veiligheidsraad voorstander van verkiezingen in Kosovo. Hij denkt dat die eind 2001 kunnen worden gehouden. De Veiligheidsraad stuurt in juni een missie naar Kosovo om de stembusgang voor te bereiden.

De Joegoslavische president Kostunica wil niet zo'n vaart zetten achter verkiezingen in Kosovo. Hij wil eerst waarborgen voor de rechten van de Servische minderheid in de provincie. Ook Rusland wil liever wachten met verkiezingen tot alle mensen die Kosovo destijds ontvlucht hebben, zijn teruggekeerd. Het gaat om 200.000 Serviërs en leden van andere minderheden, die Kosovo hebben verlaten na de terugtrekking van het Joegoslavische leger in juni 1999.