De socialistische vakbond ABVV hekelt het eendimensionale karakter van het solidariteitspact van de werkgevers. 'Gezeur over loonkostverlaging, maar geen enkele ambitie inzake innovatie, competentieontwikkeling, diversiteit, meer werkbare jobs, ...', luidt het in een persbericht.
Volgens het ABVV mogen de werkgevers zich niet langer beperken tot vragen aan de overheid en de werknemers voor wat zij voor hen kunnen doen. De werkgevers moeten ook zelf hun verantwoordelijkheid opnemen om banen te scheppen, aldus de vakbond.

Maandag ondertekenden de verschillende werkgeversorganisaties in ons land een solidariteitspact, waarbij voor het eerst over de gewestgrenzen heen een gemeenschappelijk memorandum werd opgesteld. Men hun eisenpakket verwachten de werkgevers dat er tegen 2020 een half miljoen banen bijkomen.

Dat is nodig om de welvaart te garanderen, in het licht van de nakende vergrijzing. Bij het ABVV hekelt men echter de term 'solidariteit'. 'We zien niet goed in hoe de solidariteit verbeterd wordt door deze voorstellen van de werkgevers. Ze sluiten vooral een pact af met zichzelf'.

Urbain Vandeurzen van Voka sprak bij de ondertekening van het pact de wens uit dat ook vakbonden zich bij de oproep zouden aansluiten. Het ABVV stelt de zorg om de werkgelegenheid te delen, maar 'het doel heiligt de middelen niet'. Het recept van de werkgevers voor meer jobs wordt dus duidelijk niet gesmaakt.