BRUSSEL - Uit een peiling Nederlands die eind vorig schooljaar bij 3.000 leerlingen werd uitgevoerd, blijkt dat 89 procent van de leerlingen van het zesde leerjaar de eindtermen begrijpend lezen bereiken. Voor de eindtermen luisteren bereikt 87 procent van de leerlingen de eindtermen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) bekendgemaakt.
Volgens Vandenbroucke wijst de peiling uit dat de meeste scholen 'heel effectief bezig zijn met taalonderwijs'.

De verschillen tussen de 105 deelnemende scholen zijn relatief beperkt. Of een kind bijvoorbeeld anderstalig is, graag leest en of er veel boeken gelezen orden, bepaalt wel mee het resultaat van de lees- en luistertoetsen.

De resultaten van de peiling begrijpend lezen en luisteren zijn terug te vinden op de website www.ond.vlaanderen.be