Hele reeks nieuwe benoemingen op Defensie
Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) schudt de legertop door elkaar. Een opmerkelijke transfer is Katrien Geernaert, jarenlang de rechterhand van ex-minister van Defensie André Flahaut (PS). Zij moet Budget en Financiën op orde brengen. De Crem promoveert twee vrouwen in topfuncties bij Defensie.
Geernaert, tot nu secretaris-generaal en onderstafchef - de hoogste legerrang die een burger kan bereiken - wordt de nieuwe baas van de afdeling Budget en Financiën. Lieve Poriau wordt het hoofd van de juridische dienst bij Defensie. Daarmee voert Defensie de belofte van Vrouwendag uit: vrouwen promoveren.

Vooral de benoeming van Geernaert is opmerkelijk. Als vertrouwelinge van Flahaut werd ze in oktober 2005 benoemd op een erg hoge post. Een pak generaals zat niet te wachten op haar komst, haar functie was niet veel meer dan een lege doos.

De Crem verandert dat nu. Ze krijgt de taak luitenant-generaal Hugo Coene op te volgen op de financiële dienst van Defensie. Die onthulde vorig jaar dat hij en zijn dienst op oneigenlijke manier het budget van het leger financiële doping toedienden, door geld te lenen van een thesaurierekening. Geernaert heeft altijd ontkend dat ze op de hoogte was van het oneigenlijk gebruik van de thesaurierekening, net als Flahaut.

Daarnaast schuift luitenant-generaal Pedro Buyse door. Hij was tot voor kort de militaire kabinetschef. Eerst jaren onder Flahaut, daarna onder De Crem. Hij wordt nu onderstafchef Operaties en Training. Buyse is de vader van Zornik-frontman Koen Buyse.

Luitenant-generaal Singelé wordt directeur-generaal van de dienst Imago en Public relations. Generaal-majoor Régis Caen wordt hoofd van de Interne Audit van Defensie. Generaal-majoor Martin wordt onderstafchef Gezondheid, Milieu, Kwaliteit van het leven en Welzijn, brigadegeneraal Grosdent wordt chef van de divisies Beleidsvoorbereiding en Organisatie van de Algemene Directie Human Resources.

Brigadegeneraal Hubert De Vos, die onlangs nog in Libanon een leidinggevende functie opnam in de VN-operatie, wordt chef van de divisies Coördinatie & Evaluatie en Personeel van de Algemene Directie Human Resources. Kolonel Buchsenschmidt wordt de adjunct Tranining en Steun van de Onderstafchef Operaties en Training.