De raad van state heeft in een advies het voorstel van decreet neergesabeld over het verbod op spookbedrijven door mandatarissen, dat was ingediend door alle democratische partijen in het Waals parlement. Dat schrijft Le Soir maandag.
Volgens de raad van state kan de Waalse wetgever de uitoefening van publieke mandaten enkel regelen indien die vallen onder de bevoegdheid van het Waals gewest.

De tekst voorziet echter dat die wordt opgelegd aan ministers van elke regering, parlementsleden van elke assemblee, bestuurders en leden van intercommunales, kabinetshoofden, regeringcommissarissen,...

Nog volgens de raad van state wordt nergens in het voorstel de term 'publiek mandaat' gedefinieerd.