Tewerkstelling, economie en koopkracht centraal in nota-Reynders
BRUSSEL - De sociaal-economische nota die Didier Reynders zaterdag heeft overhandigd aan zijn coalitiepartners, schuift drie prioriteiten naar voor: tewerkstelling, ontwikkeling van de economische activiteit en koopkracht. Dat schrijven Le Soir en La Libre Belgique maandag.
De tekst is liberaal getint, maar CD&V, PS en cdH zullen nuances of aanvullingen kunnen aanbrengen. De MR-voorzitter geeft ook toe dat sommige punten al in de akkoorden stonden die tot stand kwamen tijdens de oranje-blauwe onderhandelingen of meer recentelijk tijdens de begrotingsdiscussie.

Op het vlak van tewerkstelling focust Reynders op de vermindering van de loonkosten, de activering van de werklozen, de versterking van de werknemersmobiliteit tussen de verschillende regio’s en de start van het debat over economische migratie voor inwoners van niet-EU-lidstaten.

Er wordt ook gesproken over een verdere vermindering van de bedrijfsbelasting, en over de koopkracht voor werknemers en gepensioneerden. Speciale aandacht schenkt Reynders aan de chronisch zieken, die hij financieel wil helpen, en de gehandicapten 'die gestraft worden wanneer ze werken'. Op het vlak van openbare diensten komt de MR-voorzitter terug op het idee van de minimumdienstverlening en de selectieve rekrutering.