REACTIE. Frank Vandenbroucke bereid tot beperkte samenwerking
BRUSSEL - Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) is vragende partij voor samenwerking met het Franstalige onderwijs, maar is niet geneigd om tweetalige scholen op te richten langs de taalgrens.
,,Ik wil beklemtonen dat ik erg vragende partij ben voor samenwerking met het Franstalige onderwijs. Bijvoorbeeld door een uitwisselingsprogramma over de taalgrens met leerkrachten, leerlingen en directie'', aldus de minister, die daar al gesprekken over voert met bevoegd minister Marie Arena.

Vandenbroucke wil ook samenwerken met het Franstalige onderwijs in Brussel om een aantal gemeenschappelijke problemen aan te pakken. ,,Als je de controle op de leerplicht goed wil aanpakken moet je dat samen doen'', zegt Vandenbroucke. Momenteel lopen er gesprekken met Arena voor een co-communautair initiatief, waarbij op een administratieve manier gecontroleerd wordt of kinderen ingeschreven zijn.

Vandenbroucke is het eens met PS-voorzitter Di Rupo dat meertaligheid belangrijk is en daarom wil hij een tiental experimenten opzetten in Vlaamse secundaire scholen. ,,De bedoeling is om een beperkt gedeelte van bepaalde vakken in een andere taal te geven'', aldus de Vlaamse minister van Onderwijs. Vandenbroucke wil dat enkel in Vlaanderen organiseren omdat hij de ,,absolute garantie wil dat kinderen en leerlingen het Nederlands onder de knie hebben''.

Vrees voor zero-taligheid

,,De reden voor deze voorzichtige aanpak is dat ik bevreesd ben dat indien je taalzwakke kinderen onderdompelt in meerdere talen je zero-taligheid riskeert'', aldus de minister. ,,Zeker in Brussel, de rand, Antwerpen en Gent, waar veel anderstaligen leven. Als je dit op een naïeve en ondoordachte manier aanpakt riskeer je groot onrecht voor anderstalige gezinnen'', verduidelijkt Vandenbroucke.

Tenslotte vindt Vandenbroucke dat hij en zijn Franstalige collega Arena een duidelijk signaal moeten geven aan de ouders. ,,Leerlingen op een Nederlandstalige school moeten zo snel mogelijk Nederlands leren, omdat dat de taal van de klas is'', besluit de minister.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in