BRUSSEL - Vlaams minister van Verkeer Gilbert Bossuyt geeft toe dat er problemen zijn met de flitspalen. Bossuyt bevestigt het bericht dat vanmorgen werd gebracht in Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen, maar benadrukt dat enkel de onbemande camera’s met radarsysteem met problemen kampen.

Er zijn twee soorten flitspalen. De eerste groep werkt op basis van lussen in het wegdek. Dat systeem werkt zonder problemen. Daarnaast zijn er de onbemande camera’s met radarsysteem. Met die toestellen zijn er wel problemen. Het radarsysteem werkt via een soort lichtstraal die wordt uitgezonden door de camera en teruggekaatst door de auto. Omdat ook andere metalen voorwerpen (grote verkeersborden, garagepoorten, etc...) de lichtstraal kunnen terugkaatsen, onstaat het risico op ’dubbele reflectie’. Daardoor kan er een vertekend beeld ontstaan van de snelheid van het voertuig en kunnen de meetresultaten ook fout zijn.

Op dit ogenblik zijn er zo’n 130 dergelijke camera’s opgesteld. 79 daarvan hebben een kwaliteitsattest gekregen van de leverancier. Maar uit een controle van de Dienst Metrologie blijkt dat bijna alle radarsystemen mogelijk foutieve meetresultaten registreren.

Slechts vier van 54 gecontroleerde flitspalen maten correct. De rest kreeg de vermelding ,,de radarsnelheidsmeter kan foutieve resultaten opleveren en is in zijn gebruik in deze omstandigheden niet toegelaten.''

Mogelijk zullen alle bestaande radarsystemen worden vervangen door het lussensysteem.