De partijraad van de Volksunie (VU) heeft deze namiddag met een tweederde meerderheid beslist dat de voorzittersverkiezingen in het najaar zullen worden georganiseerd. De voorzitter wordt samen met de twee ondervoorzitters rechtstreeks door de leden verkozen.
De rest van het partijbestuur zal op een bijzonder congres worden verkozen.

De partijraad keurde vanmiddag ook een protocol over de samenwerking tussen de VU en ID21 goed.