ANTWERPEN - De stad Antwerpen richt één stedelijke structuur op voor alle materies die met economie en het arbeidsmarktbeleid te maken hebben. Vanaf 1 april moet de integratie een feit zijn.
Dat kondigden de schepenen Ludo Van Campenhout (VLD) en Chantal Pauwels (Groen!) vrijdag aan. Antwerpen volgt daarmee het voorbeeld van Gent en Barcelona. De nieuwe vzw 'Werk en economie' moet de socio-economische positie van de stad versterken. De nieuwe structuur zal geleid worden door Dirk Diels, die sinds ’98 bij de stad werkt.

Diels zei op een persconferentie dat de synergie tussen Werk en Economie zal toelaten te vertrekken vanuit de vragen die leven in de sectoren en niet vanuit het aanbod. De schepenen wezen erop dat er wel banen zijn, maar ook veel werkzoekenden. Het is de bedoeling die twee zaken op elkaar af te stemmen en in te spelen op de klacht van bedrijven dat ze geen geschikt personeel vinden.

Doel van 'Werk en economie' is het versterken van de stadseconomie via het behouden en aantrekken van ondernemingen, het aansnijden van gronden voor bedrijventerreinen en het omzetten in een concreet plan van de zogenaamde Kantorennota.

Antwerk

Voorts moet het huidige winkelcentramanagement volgens Diels worden opengetrokken naar de kleinhandel. Ook zal er veel aandacht zijn voor de horeca. Het aanstellen van een manager voor beide sectoren zal volgens Van Campenhout zo vlug mogelijk gebeuren.

Om iets aan de jeugdwerkloosheid te doen, wil de stad dit en volgend jaar meer dan 1.000 jongeren tussen 18 en 25 jaar aan een baan te helpen via het project Antwerk. Van Campenhout wees er vrijdag op dat de stad momenteel al zo’n 8 miljoen euro investeert in tewerkstellingsinitiatieven. De nieuwe structuur geeft handelaars en ondernemers in Antwerpen een geintegreerde dienstverlening en begeleidt hen in hun contacten met de overheid.

Ook zal Diels instaan voor het goed besteden van de tewerkstellingssubsidies die de stad krijgt. De integratie van Werk en Economie gaat gepaard met de verhuis van een 40-tal personeelsleden naar een pand op de Meir. Diels hoopt dat zijn dienst ruim aandacht krijgt in het bestuursakkoord dat na de verkiezingen in oktober zal worden opgesteld.